Välkommen

Bröderna Tång AB har sedan starten 1996 verkat inom håltagnings- och rivningsbranschen i bygg- och industrisektorn i södra norrland och mellansverige. Företaget bestitter även specialkompetens gällande betongsprutning, gjutning, injektering och grundförstärkning.

Företaget har c:a 10 anställda, som behärskar och tillämpar de nyaste verktygen, teknikerna och metoderna inom branschen.